GREEN SHIP

Green Ship daha temiz, daha verimli ve sürdürülebilir gemiler için teknik çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili Eligroup birimidir. Bu da, çalışma grupları ve diğer iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sinerjiler, mevcut ve daha sonra yürürlüğe girecek mevzuatla ilgili çalışmalar, Klaslama Kuruluşları ile yürütülen görüşmeler ve gemicilik sektörüne yönelik olarak üretilen ve kapsamlı olarak test edilen yeni teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
Bu girişimin ayrılmaz bir parçası olarak, denizcilik sektöründe yeşil inovasyon ve yeşil düşüncenin teşvik edilmesine yönelik teknik çözümler geliştiriyor ve bu çözümlerin sektörel olarak uygulanabilir olmasına da dikkat ediyoruz.
Green Ship’in öncelikli ilgi alanı makine ve sistem tasarımıdır.

 

ULTRASONİK OMURGA KORUMASI – ÇÜRÜME ÖNLEME SİSTEMİ

ultrasound
Omurga koruma sistemimiz normal şartlarda suyun altında kalan malzemeleri etkileyen hayvansal ve bitkisel çürümeyi neredeyse tamamen engelleyecek bir şekilde gemi omurgasının temizlenmesini ve hidrodinamik performansının sürekli bakımını sağlar. Temel olarak bu da yakıt maliyetlerinde önemli düşüş ve doklarda maliyet tasarrufu sağlar.

Çalışma ilkesi

Sistem kavitasyon ilkesine dayanır ve omurgaya yayılan enerji mikro deniz canlılarının yüzeylere tutunmasını engelleyen bir “anti-habitat” oluşturur. Bu canlıların mevcut bulunduğu durumlarda, bu sistem sayesinde canlılar ölür ve dökülür Bir katı hal mikroişlemcisi tarafından kontrol edilen özel bir jeneratörün ürettiği elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren takoz biçimli cihazlar tarafından elastik dalgalar omurgaya iletilir.

Sistemin uygulamaya alınması

Bu sistem türü, sayısı ve gücü geminin özelliklerine göre değişen ve kablolarla elektronik jeneratör ünitesine bağlanan bir dizi transdüserden oluşur. Elektronik jeneratör ünitesi 220 V alternatif akım kullanır ve güç tüketimi görece düşüktür (1 Kw’ın altında). Jeneratör genellikle güvenlik ve tanılama cihazlarını da içeren IP65 korumalı bir elektronik dolaba kurulur. Bu elektronik çürüme önleme sisteminin olumlu etkileri 24 saat boyunca sürekli olmayan çalıştırmada da görülür. Bu durum sistemin günde yalnızca 8 saat çalıştırıldığı, gemi üzerinde gerçekleştirilen ve mükemmel sonuçların alındığı testlerde de kanıtlanmıştır. Sistem kapsamlı testlerden geçmiştir ve halihazırda deniz valflarının korunması amacıyla çok sayıda gemi sahibi tarafından kullanılmaktadır.

 

Scarica la documentazione

 

LNG ÇÖZÜMÜ

bi-fuel

Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve emisyon standartlarına uyum açık deniz gemileri için çok önemli hususlardır.

Karmaşık çift-yakıt teknolojileri, dizel motorların gazla çalışabilecek şekilde dönüştürülmesine olanak tanır ve yüksek dizel-gaz dönüştürme oranları ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Günümüzde, gemicilik uygulamalarında gaz kullanımına yönelik genel bir trend görülmektedir.

Gemicilik uygulamaları için sunduğumuz çözüm %95 dönüşüm oranlarına erişen iyileştirmeler yapabilmemize olanak tanımaktadır (%95 gaz / %5 dizel).

Çift-yakıt sistemi yalnızca dizel yakıt kullanan sistemlere göre açıkça avantajlıdır. Diğer bir avantajı da CO2 emisyonlarının azalmasıdır.

Dizel – gaz oranının hassas kontrolü ve ölçümü, motorun hem dizel, hem de dizel – gaz modlarında optimum performans sergilediğinden emin olmamızı sağlar.

Avantajları:

  • Yüksek dönüşüm oranı
  • İyileştirilmiş motor tepkisi
  • Motorun kullanım şeklini seçebilme
  • Gazın olmadığı durumlarda veya arıza olduğunda otomatik dizel motor ayarı modu
  • Farklı gaz türleri için uygundur
  • Düşük yatırım maliyeti

 

Scarica la documentazione

  • ITA | ENG | POR Campania